skip to Main Content

Bu cihaz 93/42 Direktifi veya AB / 2017/745 Yönetmeliği kapsamında tıbbi bir cihaz değildir ve AB / 2016/425 Yönetmeliği kapsamında kişisel koruyucu ekipman değildir. Maskenin tıbbi bir cihaz veya başka bir tıbbi ürün olarak kullanılması amaçlanmamıştır ve cerrahi maskeler veya solunum maskeleri de dahil olmak üzere geleneksel ve onaylı kişisel koruyucu ekipmanların yerine kullanılmamalıdır. Maskenin, enfeksiyon, virüs veya hastalıkların bulaşmasını önleyeceği göz önüne alındığında, açık veya zımni hiçbir garanti verilmez.

Back To Top
Ara